Drugi dokumenti

Godišnji izvještaj

27.5.2016

Vijeće ministara je 18.05.2015. godine usvojilo Izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH za period 01.01.-31.12.2015. godine.  

Nagrada UN-a za javnu službu