Drugi dokumenti

Usvojen Izvještaj o radu Koordinacionog odbora za kontrolu malog i lakog naoružanja u BiH za 2016. godinu

10.7.2017

Izvještaj o radu Koordinacionog odbora za kontrolu malog i lakog naoružanja u BiH (SALW) za 2016. godinu je usvojeno na 98. sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 12.4.2017. godine. Izvještaj je upućen i Zajedničkoj komisji za odbranu i sigurnost BiH, koje je prihvatilo informaciju na 36. sjednici održanoj 7.6.2017. godine.

 

 

Kompletan izvještaj možete pronaći OVDJE.

Nagrada UN-a za javnu službu