Kontakt

Kontaktirajte ured Državnog koordinatora

1.10.2009

Ministarstvo sigurnosti BiH
Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima
e-mail adresa ureddk@msb.gov.ba
tel: 033/492-455, 492-452;492-454 i/ili 710-530
fax: 033/710-531