Sporazumi

Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine - Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine - Sektor za zaštitu i spašavanje i Vijeća ministara Republike Italije - Odsjek za civilnu zaštitu

24.9.2012