Ministarstvo sigurnosti BiH

Arhiva galerija fotografija

 • Picture 0

  POSJETA DELEGACIJE MINISTARSTVA SIGURNOSTI BIH TURSKOJ - POTPISIVANJE SPORAZUMA O READMISIJI - 15. i 16. FEBRUAR 2012.GODINE

 • Picture 1

  Uručene zahvalnice za pomoć u procesu evroatlantskih integracija

 • Picture 2

  RADIONICA I KOMANDNO-ŠTABNA VJEŽBA U OBLASTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 • Picture 3

  ODRŽANA DRUGA PLANSKA KONFERENCIJA ZA IZRADU PROCJENE UGROŽENOSTI BIH OD PRIRODNIH ILI DRUGIH NESREĆA

 • Picture 4

  Predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, održali sastanak sa glavnim tužiocem Tužilaštva BiH i direktorima bh.policijskih agencija 02.06.2010

 • Picture 5

  DELEGACIJA BOSNE I HERCEGOVINE U POSJETI CIVILNOJ ZAŠTITI REPUBLIKE ITALIJE - IZRAŽENA SPREMNOST ZA POMOĆ RAZVOJU SISTEMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U BiH 18 .05. 2010.

 • Picture 6

  Antalija, 12 -13. maja 2010. godine: Ministarski i ekspertski sastanak predstavnika zemalja jugoistočne Evrope o rukovođenju u slučaju katastrofa

 • Picture 7

  Međunarodna ministarska konferencija „Interkulturni dijalog i unutrašnja sigurnost“, Sarajevo 28.i 29.04.2010.godine

 • Picture 8

  Sarajevo, 13.04.2010.godine.PRVA PLANSKA KONFERENCIJA ZA IZRADU PROCJENE UGROŽENOSTI OD PRIRODNIH ILI DRUGIH NESREĆA BiH

 • Picture 9

  Sarajevo, 16.04.2010.godine. Potpisan Sporazum o saradnji Ministarstva sigurnosti BiH i UNHCR-a u oblasti zaštite prava tražitelja azila

 • Picture 10

  Sarajevo, 24.03.2010: Promocija aktivnosti na projektu "Sveobuhvatan pristup rješavanju problema dječije pornografije u Bosni i Hercegovini"

 • Picture 11

  Zagreb,18.03.2010:Posjeta ministra Ahmetovića Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“

Nagrada UN-a za javnu službu