Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas - Sektor za informatiku i telekomunikacione sisteme

5.5.2009

Kontakt detalji Sektora za informatiku i telekomunikacione sisteme Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Ime
Pozicija
Telefon /mail
Fax
Mladen Mrkaja pomoćnik ministra +387 33 492 740 mladen.mrkaja@msb.gov.ba +387 33 492 750
Aleksandar Vujanović šef Odsjeka za razvoj i održavanje baza podataka +387 33 492 751 aleksandar.vujanovic@msb.gov.ba +387 33 492 750
Amir Husić
šef Odsijeka za razvoj i održavanje mreža, mrežne opreme i telekomunikacija
+387 33 492 749  amir.husic@msb.gov.ba
+387 33 492 750