Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas - Sektor za imigracije

10.9.2009

Kontakt detalji Sektora za imigracije Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Ime
Pozicija
Telefon
Fax
Pomoćnik ministra
+387 33 492 477
+387 33 492 794 
šef Odsjeka za  analitiku, strateško planiranje, nadzor i obuku
+387 33 492 480
+387 33 492 794 
šef  Odsjeka za upravne poslove, propise i readmisiju
+387 33 492 428
+387 33 492 794