O nama

Sekretar ministarstva

Bakir Dautbasic
Sekretar
Bakir Dautbašić

Rođen 25.08. 1968. god. u Sarajevu.
Oženjen, otac dvoje djece.
Završio srednju ekonomsku školu u Sarajevu i Pravni fakultet u Sarajevu 1992. godine.
Učestvovao na brojnim edukativnim seminarima i radionicama iz oblasti prava i sigurnosti.
Certificirani menadžer Danskog centra za razrješavanje konflikta.
Član komiteta eksperata iz oblasti državljanstva u Vijeću Evrope u Strazburu.
Radio kao stručni saradnik vojnog pravobranioca od 1995. godine do juna 1996. godine.
Od juna 1996. godine do jula 2000. godine stručni suradnik u oblasti državljanstva u Ministarstvu pravde i opće uprave i Ministarstvu civilnih poslova i komunikacija.
Od jula 2000. do marta 2003. rukovodilac odjeljenja za državljanstvo i lične dokumente u Ministarstvu civilnih poslova i komunikacija.
Od marta 2003. godine - sekretar Ministarstva sigurnosti.
Autor knjige "Vodič kroz propise o državljanstvu BiH" izdane u ljeto 2003. godine.
Aktivno znanje engleskog jezika i pasivno ruskog.

Nagrada UN-a za javnu službu