O nama

Sektor za imigraciju

10.9.2009

Nadležnosti sektora:

Sektor za imigraciju vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na planiranje i  sprovođenje politike u oblasti imigracije u BiH, vrši poslove koji se odnose na izradu prednacrta i nacrta zakona i podzakonskih akata iz ove oblasti, te prati stanje u vezi sa postizanjem evropskih standarda u ovoj oblasti.Realizuje prihvat državljana BiH po sporazumima o readmisiji, vrši prihvat i smještaj stranaca žrtava trgovine ljudima, vrši analizu i izvještavanje kao i druge poslove i zadatke koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost ovog Sektora.

Odsjeci:

1.Odsjek za upravne poslove, propise i readmisiju

2.Odsjek za analitiku, strateško planiranje, nadzor i obuku