O nama

Sektor za azil

Nadležnosti sektora:

Sektor za azil vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izvršenje i sprovođenje politike i postupka azila u Bosni i Hercegovini, koordinira radom nadležnih organizacionih jedinica, vrši poslove koji se odnose na izradu prednacrta i nacrta zakona i podzakonskih akata iz ove oblasti, obezbjeđuje prihvat, smještaj i podršku tražioca azila, prati stanje u vezi sa postizanjem evropskih standarda o ovoj oblasti, vrši analizu i izvještavanje, kao i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost ovog sektora.

Odsjeci i njihove nadležnosti:

Odsjek za postupak azila provodi:
- postupak ocjene osnovanosti podnesenog zahtjeva za azil u Bosni i Hercegovini
- intervju
- donosi odluke po zahtjevu za azil
- donosi odluku o odobrenju privremenog boravka iz humanitarnih razloga
- revizija odluka (ukidanje statusa)
- pitanja privremenog prihvata
- saradnja sa Sudom BiH

Odsjek za podršku provodi:
- registraciju tražitelja azila
- izdaje kartone tražiteljima azila
- izdaje karton priznatim izbjeglicama
- formira dosije tražitalja azila
- poduzima aktivnosti u vezi sa određivanjem JMB priznatim izbjeglicama
- vodi baze podataka o tražiteljima azila, osobama na humanitarnom boravku
- pruža podršku oko prevođenja i koordinira rad prevodilaca (intervju)
- saradnja sa drugim Odsjecima u Sektoru za azil i istim pruža podršku

Odsjek za prihvat i program provodi:
- poslove smještaja tražitelja azila u azilantskom centru
- obezbjeđuje uslove za rad azilantskog centra
- vrši nadzor nad radom azilantskog centra