Zakoni

Zakoni u Republici Srpskoj

18.2.2012

Ustav Republike Srpske
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 3/92)

Zakon o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacija Republike Srpske
(„Službeni glasnik RS“, broj: 121/12)

Zakon o zaštiti od požara
( „Službeni glasnik RS“ broj: 6/09)

Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tećnosti i gasova
( „Službeni glasnik RS“ broj: 16/96, 110/03, 67/05 i 1/08)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 106/09)

Zakon o šumama
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/03, 75/08 i 30/10)

Zakon o vodama
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 50/06 i 92/09)

Zakon o zaštiti životne sredine
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 53/02)

Zakon o uređenju prostora
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 84/02)

Zakon o fondu za zaštitu životne sredine
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 51/02)

Zakon o zaštiti prirode
(„službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 50/02)

Zakon o zaštiti vazduha
(„službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 53/02)

Zakon o upravljanju otpadom
(„službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 53/02 i 65/08)

Zakon o nacionalnim parkovima
(„službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 21/96, 74/05)

Zakon o protivgradnoj zaštiti
(„službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 39/03 i 110/08)

Zakon o zaštiti od jonizirajućeg zračenja i o radijacionoj sigurnosti
(„službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 52/01)

Zakon o željeznicama Republike Srpske
(„službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/08)