Tenderi i oglasi

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA pružanje usluga prevođenja kartica, simultanog prevođenja, konsekutivnog prevođenja sa arapskog, engleskog, njemačkog, francuskog, ruskog, ukrajinskog, albanskog, romskog, perzijskog, urdu, paštu, kurdski, armenski, amharik, tigrinja, bangla-bengali, tamilski, singaleški, somalijski i ostalih jezika na jedan od službenih jezika BiH i obratno.

27.3.2018

Nagrada UN-a za javnu službu