Najava događaja/aktuelnosti

OBILJEŽAVANJE EVROPSKOG DANA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

16.10.2018

18. oktobar 2018. godine, 10:00 sati Zgrada UN-a, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

U okviru obilježavanja 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Ministarstvo bezbjednosti BiH/Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima u suradnji sa Fondacijom „Lara“ iz Bijeljine i članicama Mreže RING, organizuje 18.10.2018. godine u 10:00 sati, u Zgradi UN-a u Sarajevu, Ulica Zmaja od Bosne bb, konferenciju za medije sa ciljem prezentovanja aktuelne situacije, aktivnosti i izazova u prevenciji i sprečavanju trgovine ljudima, te međusektorske saradnje relevantnih institucija i organizacija u oblasti borbe protiv trgovine ljudima.

Kao izlagači na konferenciji za medije planirani su predstavnici Ministarstva bezbjednosti BiH/Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima, Međunarodne organizacije za migracije (IOM), MFS-EMMAUS-a i Fondacije „Lara“. Planirano je da Konferenciji za medije prisustvuje i veći broj predstavnika i predstavnica nevladinog sektora i institucija koje rade na sprečavanju trgovine ljudime i migracijama i koji mogu da odgovore na pitanja različitih bezbjednosnih rizika u situaciji masovnih migracije preko teritorije Bosne i Hercegovine, sa fokusom na ranjivost djece i maloljetnika.

Ovaj događaj dio je kampanjeDJECA U POKRETU, DJECA BEZ PRATNJE – Reaguj i spriječi trgovinu djecom!” koju zajednički provode Fondacija „Lara“ kao koordinirajuća organizacija Mreže RING i Ministartsvo bezbjednosti BiH. Kampanja je usmjerena na povećanje informisanosti i mobilizacije građana, organizacija civilnog društva i ukupne javnosti na angažman na prevenciji rizika trgovine ljudima i kriminalnih aktivnosti u uslovima migracija. Pored pres konferencije u Sarajevu, javni skupovi sa istim ciljem i tematskim okvirom biće organizovani u Banjaluci, Mostaru i Tuzli u organizaciji članica RING Mreže: Fondacija „Udružene žene“, „Žena BiH“ i Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“.

Ovim putem Vas pozivamo da prisustvujete Konferenciji i informišete širu javnost o obilježavanju ovog značajnog datuma i na taj način doprinesete ukupnim naporima vladinog i nevladinog sektora na smanjenju rizika trgovine djecom, razumijevanju novonastale situacije migracija u BiH i umanjenju predrasuda i ksenofobije prema muškarcima, ženama i djeci koji putovanjem preko naše zemlje pokušavaju da sebi i svojoj porodici obezbjede bolje uslove za život nego što su u zemljama iz kojih dolaze.

Molimo Vas da uzmete u obzir da je neophodno da potvrdu učešća dostavite najkasnije do srijede 17. oktobra 2018. godine putem telefona 055/290-570, faksa 055/251-696, ili na e-mail: fondacija.lara@gmail.com, zbog bezbjednosnih procedura ulaska u Zgradu UN-a.

 

Nagrada UN-a za javnu službu