Najava događaja/aktuelnosti

Obuka na Jahorini – Rodna odgovornost i kontrola oružja u BiH

19.10.2018

U saradnji sa Regionalnim centrom za kontrolu naoružanja u Jugoistočnoj Evropi (SEESAC) na Jahorini  je održana obuka pod nazivom “Ka rodno odgovornoj kontroli malokalibarskog i lakog oružja u Bosni i Hercegovini.”

Svrha obuke je unaprjeđenje kapaciteta Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja za integrisanje rodne perspektive u mjere i politike kontrole malog oružja i lakog naoružanja.
Nagrada UN-a za javnu službu