Najava događaja/aktuelnosti

POZIV ZA MEDIJE - Predstavljanje online platforme za smanjenje rizika od poplava, klizišta i zemljotresa

6.11.2018

Sistem dostupan za Maglaj, Laktaše, Lukavac, Zvornik i Brčko distrikt BiH
Pozivamo predstavnike medija da proprate predstavljanje proširenog “Sistema za analizu rizika od katastrofa” (DRAS) – prve online platforme koja pruža ažurne informacije donosiocima odluka i građanima o izloženosti prirodnim katastrofama – poplavama, klizištima i zemljotresima za sedam jedinica lokalne samouprave u BiH.

U sklopu projekta Međusobno povezivanje u upravljanju rizicima od katastrofa (IDRM), koji finansira Agencija za razvojnu saradnju Italije, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u proteklih par mjeseci razvijena je DRAS platforma koja pored Tuzle i Doboja, obuhvata pet dodatnih jedinica lokalne samouprave - Maglaj, Laktaši, Lukavac, Zvornik i Brčko distrikt BiH.

IDRM projekt se realizuje u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, Federalnom upravom civilne zaštite, Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske, Odjelom za javnu sigurnost Brčko Distrikta, kantonalnim i općinskim vlastima, te drugim agencijama.

Predstavljanje platforme DRAS-a biće upriličeno u srijedu 07. 11. 2018. godine sa početkom u 11.45 sati u Hotelu Europe, Vladislava Skarića 5 u Sarajevu.

Medijima će se obratiti u 11.30 sati:
  • NJ.E. Nicola Minasi, ambasador Republike Italije u BiH
  • Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice, UNDP u BiH
  • Idriz Brković, šef Odsjeka za strateško planiranje, mjere zaštite i spašavanja, Ministarstvo sigurnosti BiH
  • Fahrudin Solak, direktor, Federalna uprava civilne zaštite
  • Mile Međed, direktor, Republička uprava civilne zaštite RS

Prisutni gradonačelnici i načelnici će također biti raspoloživi za davanje izjava.

****

O IDRM Projektu

Štete uzrokovane katastrofama u BiH kontinuirano se povećavaju, a stanovništvo se svakodnevno suočava sa katastrofama manjih razmjera. Kao odgovor, na sve učestalije ekstremne vremenske pojave Projekt „Međusobno povezivanje u upravljanju rizicima od katastrofa“ (IDRM) ima za cilj da ojača institucionalne kapacitete za smanjenje rizika od katastrofa (DRR) na svim nivoima vlasti postavljanjem pravnih i strateških okvira i sprovedbom mjera za upravljanje rizicima od katastrofa i klimatskih promjena. Projekt finansira Agencija za razvojnu saradnju Italije, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, Federalnom upravom civilne zaštite, Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske, Odjelom za javnu sigurnost Brčko Distrikta, kantonalnim i općinskim vlastima, te drugim agencijama.
Nagrada UN-a za javnu službu