Najava događaja/aktuelnosti

Radionica na Jahorini o kontroli malog i lakog naoružanja

7.11.2018

Na Jahorini je održana druga Radionica na temu „Izrada Akcionog plana vezanog za Mapu puta sa ciljem kontrole malog oružja i lakog naoružanja na Zapadnom Balkanu. Na radionici, na kojoj su osim predstavnika Koordinacionog Odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH učestvovali i predstvanici drugih relevantnih institucija i međunarodnih organizacija, pripremljen je nacrt Akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu.
Nagrada UN-a za javnu službu