Najava događaja/aktuelnosti

Prvi sekretar Ambasade Australije Bernadette Meannicke posjetila Sektor za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti BiH

29.11.2018


Sektor za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine posjetila je konzulica - prvi sekretar Ambasade Australije Bernadette Meannicke.

Cilj posjete je bio razmjena informacija vezanih za organizaciju i nadležnosti u oblasti zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini, organizacija odgovora na prirodne ili druge nesreće, zaštita izbrinjavanje stranih državljana i funkcionisanje sistema za rano upozoravanje.

Predstavnici Sektora za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine informirali su konzulicu Meannicke da je organizacija zaštite i spašavanja zasnovana na legislativi iprocedurama koje se primjenjuju u zemljama članicama EU i da su u potpunosti prihvaćene i kroz Uputstvo koje je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Smjernice za podršku zemlje domaćina - HNS, koje reguliraju i obaveze na zbrinjavanju stranih državljana u slučaju prirodnih ili drugih nesreća. Također, sve informacije mogu se dobiti putem Operativno-komunikacijskogcentra, koji je operativno u funkciji 24/7.

Konzulica Meannicke se zahvalila na prijemu i informacijama koje su joj prezentirane i istakla da je, nakon obilaska više zemalja po istom pitanju, prijatno iznenađena sa onim što je danas imala priliku da vidi i čuje. Iskazana je spremnost za nastavak saradnje u različitim segmentima.
Nagrada UN-a za javnu službu