Najava događaja/aktuelnosti

Poromocija brošure o identifikovanim lekcijama iz NATO terenske vježbe „Bosna i Hercegovina 2017“ - Preporuke za jačanje sistema zaštite i spašavanja

6.12.2018

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizirali su danas u Sarajevu predstavljanje brošure „Identificirane lekcije iz NATO EADRCC terenske vježbe otklanjanja posljedica katastrofe „Bosna i Hercegovina 2017“. Ova vježba koju su zajedno planirali i organizovali NATO EADRCC i Ministarstvo sigurnosti BiH  uspješno je održana prošle godine na području Tuzlanskog kantona i sa rekordnim brojem učesnika iz 34 zemlje . Cilj vježbe je jačanje spremnosti i pripravnosti kakao bi bolje odgovorili na nove nesreće slične nesreći poplava 2014.godine.

Prisutnim su se obratili Samir Huseinbašić, urednik publikacije i direktor vježbe ispred BiH,  Idriz Brković, vođa evaluatorskog tima ispred BiH, Samir Bašić, evaluator u vježbi i predstavnik Misije OSCE-a u BiH te Fahrudin Solak, direktor Federalne uprava civilne zaštite i pomoćnik direktora vježbe.

Huseinbašić je istakao da će brošura biti dostavljena svim nadležnim institucijama za zaštitu i spašavanje da kao preporuke iz najbolje prakse uzmu u razmatranje identifikovane lekcije u cilju poboljšanja sistema u budućnosti.

Također, zadužene su nadležne institucije Bosne i Hercegovine, te preporučeno ostalim nivoima vlasti  da poduzmu neophodne mjere jačanja kapaciteta (planiranje resursa i organizacija) za efektivno i efikasno provođenje obaveza iz mehanizma podrške države domaćina u prijemu, tranzitu i pružanju međunarodne pomoći.   Ova korisna brošura će pomoći praktičarima, naučnicima i akademskoj i humanitarnoj zajednici, kao i privatnom sektoru da bolje prepoznaju i razumiju svoje mjesto u sistemu, pripreme se što bolje i postignu najviši nivo za djelovanje u slučaju novih nesreća. Publikacija je odličan materijal institucijama vlasti, kao i nosiocima izvršnih funkcija u zaštiti i spašavanju, za jačanje svijesti o rizicima nesreća i njihovom smanjenju kroz bolju spremnost (strukturisanje, opremanje, obučavanje i praktičnu provjeru kroz organizaciju sličnih vježbi).

Brošura je dostupna na stranici Ministarstva sigurnosti BiH i linku:

2 FOTO GALERIJA
Nagrada UN-a za javnu službu