Najava događaja/aktuelnosti

Razgovori o budućoj saradnji BiH i Turske u oblasti zaštite i spašavanja

11.12.2018

Delegacija Tijela za upravljanje u vanrednim situacijama i slučaju nesreća Vijeća ministara Republike Turske - AFAD, predvođena zamjenikom generalnog direktora AFAD-a Hamzom Tasdelenom, posjetila je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Sektor za zaštitu i spašavanje.

Na sastanku u prostorijama OKC BiH- 112, pored predstavnika Sektora za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti BiH učestvovali i predstavnici entiteskih uprava civilne zaštite. Razgovarano je o potpisivanju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa kao i o utvrđivanju pravaca buduće saradnje.
Nagrada UN-a za javnu službu