Najava događaja/aktuelnosti

Izrada nove Strategije i Akcionog plana integrisanog upravljanja granicom – Približavanje pravilima i zakonodavstvu EU

13.12.2018

U organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH na Jahorini je održana Radionica na temu "Izrada Strategije i Akcionog plana integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2019. - 2022/23. godina ". Radionica je finansijski podržana iz projekta Razvojnog fonda Međunarodne organizacije za migracije IOM, a koji će i u narednom periodu davati podršku cijelokupnom procesu integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini.

Učešće u radu Radionice uzeli su članovi Koordinacionog tijela za praćenje provođenja strateških i operativnih ciljeva utvrđenih Strategijom i Akcionim planom provođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH, te predstavnici nadležnih agencija i međunarodnih organizacija u BiH.

Stručnu pomoć kompletnoj Radionici pružio je ekspert iz Republike Hrvatske koji je učesnicima prezentovao predstojeće obaveze, izazove, te dobru praksu i iskustva kada je u pitanju oblast integrisanog upravljanja granicom u zemljama Evropske unije.

Cilj Radionice je bio nastavak aktivnosti na izradi novog dokumenta „Strategije i Akcionog plana integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2019. - 2022/23. godina“, što će u konačnici doprinjeti unaprijeđenju integrisanog upravljanja granicom u BiH, prilagođavanju zakonodavstva BiH u dijelu koji se odnosi na ovu oblast, te usklađivanje sa EU acquis i Schengen pravilima.
Nagrada UN-a za javnu službu