Najava događaja/aktuelnosti

Poziv za nominaciju kandidata iz BiH za poluprofesionalne pozicije u Odsjeku za mirovne operacije (DPKO) ili Odsjeku za podršku na terenu (DFS) u Sekretarijatu UN-a u Njujorku

17.1.2019

Poziv Sekretarijata Ujedinjenih nacija kojim se traži nominacija kvalifikovanih policijskih službenika/ca iz Bosne i Hercegovine na više pozicija (poluprofesionalne pozicije) u Odsjeku za mirovne operacije (DPKO) ili Odsjeku za podršku na terenu (DFS) u Sekretarijatu UN-a u Njujorku.

Ukoliko postoje zainteresovani kandidati, molimo da, najkasnije do 25.01.2019. godine, dostavite elektronski popunjene obrasce koje je moguće naći na službenoj stranice Ministarstva sigurnosti BiH: www.msb.gov.ba.

Takođe na navedenoj stranici mogu se naći tekstovi oglasa za raspisane pozicije kao i prateća tražena dokumentacija, te uputstva za popunjavanje aplikacija.

Napominjemo da u skladu s Instrukcijom o načinu dostavljanja potrebne dokumentacije u procesu provođenja procedure radi upućivanja i zamjene policijskih službenika u operacijama podrške miru u inostranstvu, koja vam je dostavljena našim aktom broj 05-07-6-44026-12/12 od 29.11.2012. godine službenim putem, izvršite provjeru da li je kandidat osuđivan i da li se protiv istog vodi krivični postupak. Nakon izvršenih provjera, podatke o nekažnjavanju treba unijeti u obrazac Employment and Academic Certification, uključujući i puni naziv institucije u kojoj je kandidat zaposlen, te njegovo ime i prezime. Kandidat je dužan potpisati mjesta predviđena za potpis kandidata, a institucija popuniti i ovjeriti mjesta koja su predviđena za popunjavanje i ovjeru institucije.

Također, u skladu sa novim instrukcijama za prijavu na pozicije pri UN-u, svaki kandidat treba dostaviti i svojeručno potpisanu izjavu na engleskom jeziku o nekažnjavanju.

Kandidati koji budu odabrani biti će angažovani od strane UN-a na period od dvije do četri godine u iznimnim slučajevima.

Ujedno napominjemo da Odsjek za mirovne operacije traži saglasnost institucija za ustupanjem prijavljenih, odnosno odabranih službenika za angažman pri Ujedinjenim nacijama za traženi period.

Naglašavamo da Generalni sekretarijat Ujedinjenih nacija prednost daje kandidatima ženskog pola te molimo da pri nominaciji istih ispred vaših institucija vodite računa o navedenom.

Pri slanju prijava potrebno je dostaviti gore tražene saglasnosti,  navesti čin i poziciju na kojoj su policijski službenici trenutno raspoređeni, kao i tačan naziv pozicije za koju se dostavlja aplikacija kandidate, koji ispunjavaju tražene uslove što je navedeno u svakom oglasu za raspisane pozicije.

Napominjemo da se kandidati mogu prijaviti samo na jednu od raspisanih pozicija.

Kopirane aplikacije, faksom poslijeđene, nečitljive i one koje pristignu iza navedenog roka se neće uzeti u razmatranje.

Nagrada UN-a za javnu službu