Najava događaja/aktuelnosti

Upravljanje migracijama u regionu - Prioritet MARRI-ja poštivanje sporazuma o readmisiji

30.1.2019


Prioritet Bosne i Hercegovine tokom predsjedavanja Regionalnom inicijativom o migracijama, azilu i povratku izbjeglica (MARRI) je poštovanje i puno provođenje sporazuma o redmisiji između zemalja regiona, kazao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić tokom današnjeg sastanka sa direktorom MARRI-ja Saškom Kocevim.

Također, tokom sastanka je razgovarano o imenovanju predstavnika BiH u MARRI centru u Skoplju. Istaknuto je da migracije predstavljaju sve veći humanitarni ali i sigurnosni izazov za BiH, ali i zemlje regiona, te je ocijenjeno da će puno učešće BiH u radu ovog centra unaprijediti razmjenu informacija o tokovima i migracionim trendovima u regionu.

Ministar Mektić je podržao pokrenute aktivnosti na izmjeni temeljnih dokumenata MARRI-ja kako bi se unaprijedio rad ove inicijative i izrazio uvjerenje da će ubuduće MARRI biti od velike pomoći državama članicama u upravljanju migracijama.
Nagrada UN-a za javnu službu