Najava događaja/aktuelnosti

Izrada Akcionog plana provođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom

4.3.2019

U organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH u Trebinju je održana dvodnevna radionica na temu "Izrada Akcionog plana provođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2019. - 2023. godina ".
 
Učešće u radu Radionice uzeli su članovi Koordinacionog tijela za praćenje provođenja strateških i operativnih ciljeva utvrđenih Strategijom i Akcionim planom provođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH, te predstavnici nadležnih agencija i međunarodnih organizacija u BiH.
 
Stručnu pomoć kompletnoj Radionici pružio je ekspert iz Republike Hrvatske koji je učesnicima prezentovao predstojeće obaveze, izazove, te dobru praksu i iskustva kada je u pitanju oblast integrisanog upravljanja granicom u zemljama Evropske unije.
 
Nakon uspješno provednih aktivnosti na izradi dokumenta "Strategija integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2019. - 2023. godina", radionica je poslužila za izradu pratećeg dokumenta „Akcionog plana provođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2019. - 2023. godina“, što će u konačnici doprinjeti unaprijeđenju integrisanog upravljanja granicom u BiH, prilagođavanju zakonodavstva BiH u dijelu koji se odnosi na ovu oblast, te usklađivanje sa EU acquis i Schengen pravilima.
 
 Radionica je finansijski podržana od strane Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Nagrada UN-a za javnu službu