Najava događaja/aktuelnosti

Prezentirane naučene lekcije i iskustva iz Japana o smanjenju rizika katastrofa

8.4.2019

Dana 04.04.2019.godine u Operativno – komunikacijskom centru BiH – 112 održana je javna prezentacija naučenih lekcija i iskustava Japana u smanjenju rizika katastrofa, iz studijskih posjeta učesnika iz Bosne i Hercegovine Japanu u periodu januar – februar 2019.godine.

Javnoj prezentaciji su prisustvovali svi učesnici dvije studijske posjete Japanu, te predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, entitetskih uprava civilne zaštite, Odjela javne sigurnosti Brčko Distrikta BiH, predsjednik JICA Alumni Asocijacije u BiH, Federalnog geološkog zavoda Federacije BiH, kao i Ministarstva sigurnosti BiH – Sektora za zaštitu i spašavanje.

Japansku delegaciju su predstavljali prvi sekretar Ambasade Japana u BiH Kunihiko Yasuda, Nishida Motoyuki, predstavnik Regionalnog ureda JICA-e u Beogradu sa saradnicama iz Ambasade i Ureda JICA-e u Sarajevu.
Tri prezentacije su predstavile lekcije koje je Japan naučio iz dva velika zemljotresa 1995. i 2011.godine, kao i iskustva u planiranju i provođenju mjera smanjenja rizika katastrofa.

Japan podržava snažno Bosnu i Hercegovinu u daljoj izgradnji i jačanju kapaciteta za smanjenje rizika katastrofa, izradom i usvajanjem Okvira za akciju smanjenja rizika katastrofa i Strategije za smanjenje rizika katastrofa u BiH, što po Sendai Okviru za akciju treba uslijediti do kraja 2019.godine. Slijedi nastavak obuka u narednom trogodišnjem periodu, a otvoren je i prostor za dalju podršku multisektorskim projektima iz smanjenja rizika katastrofa.

5 FOTO GALERIJA
Nagrada UN-a za javnu službu