Najava događaja/aktuelnosti

Radionica o usklađivanju zakonodavstva o oružju

18.4.2019

Na inicijativu Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini u Sarajevu je održana radionica “Usklađivanje legislative u oblasti oružja, eksploziva i prevoza opasnih materija u BiH”.

 Cilj je da se izvrši analiza trenutnog stanja te razmjene informacije o aktivnostima nadležnih organa u BiH, vezano za usklađivanje propisa o oružju, opasnim materijama i eksplozivima u BiH sa legislativom Evropske unije. Dogovoreni su naredni koraci nastavka harmonizacije propisa iz ove oblasti u BiH sa legislativom EU ali i u BiH.

Skupu su prisustvovali predstavnici nadležnih organa u BiH, predstavnici  međunarodnih organizacija (UNDP,OSCE, EUSR, EUFOR), kao i koordinatori za evropske integracije iz Kantona.  Radionica je održana uz podršku Regionalnog centra za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u istočnoj i jugoistočnoj Evropi (SEESAC), i u okviru projekta koji podržava Evropska unija.
Nagrada UN-a za javnu službu