Najava događaja/aktuelnosti

POZIV ZA MEDIJE - Obuka načelnika i štabova civilne zaštite o sistemu zaštite i spašavanja na lokalnom nivou

23.5.2019

Sarajevo 23. 5. 2019. - U prostorijama Hotela Marriott Courtyard, Skenderija 1, Sarajevo u petak, 24. 5. 2019. godine bit će održana obuka načelnika i štabova civilne zaštite Maglaja, Livna i Mrkonjić Grada o sistemu zaštite i spašavanja.
 
Dvodnevna obuka će obuhvatiti segment donošenje odluka, operativnih postupanja i organizacije rada sistema zaštite i spašavanja na lokalnom nivou, a cilj je da rukovodstvo jedinica lokalne samouprave efikasnije odgovori na eventualne katastrofe. Pored predstavnika ove tri općine, obuci će  prisustvovati i predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Češke ambasade, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i Federalne uprave civilne zaštite.
 
U 11.00 sati učesnicima obuke certifikate će uručiti NJ.E. Jakub Skalník, ambasador Republike Češke u BiH, i  Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP BiH. Izjave za medije su predviđene u 11.15 sati, a obratit će se:
 
·         NJ.E. Jakub Skalník, ambasador Republike Češke u BiH 
·         Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP BiH
·         Samir Agić, pomoćnik ministra za zaštitu i spasavanje, Ministarstvo sigurnosti BiH
·         Ramo Dautbasić, šef odsjeka, Federalna uprava civilne zaštite
·         Mirsad Mahmutagić, načelnik Maglaja
 
Obuka je organizovana u okviru projekta „Jačanje otpornosti na katastrofe u opštinama Livno, Mrkonjić Grad i Maglaj“ koji finansira Republika Češka, a realizuje UNDP u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave.
 
O IRLMM projektu:
 
Cilj projekta je jačanje kapacitete za smanjenje rizika od katastrofa u partnerskim jedinicama lokalne samouprave, sa posebnim fokusom na ranjive kategorije stanovništva. Ključne aktivnosti koje će se sprovesti odnose se na institucionalizaciju softvera Sistem za analizu rizika od katastrofa (DRAS) za procjenu rizika na lokalnom nivou, ažuriranje Planova za zaštitu i spašavanje, izradu priručnika za reagovanje u katastrofama i obuke za upravljanje katastrofama za načelnike opština i štabove civilne zaštite.
Nagrada UN-a za javnu službu