Najava događaja/aktuelnosti

Jačanje spremnosti za odgovor na katastrofe ključno za sigurnost zemlje i regiona

19.6.2019

Bosna i Hercegovina je zemlja koja je podložna prirodnim ili drugim nesrećama zbog čega je smanjenje rizika i uticaja prirodnih ili drugih nesreća, te jačanje spremnosti za bolji odgovor na takve izazove, jedno od ključnih pitanja sigurnosti zemlje i regiona, zaključak je sa današnje prve radionice za ažuriranje Procjene ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih ili drugih nesreća. Ovaj skup koji je uspio okupiti predstavnike nadležnih institucija i međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini, organizirali su Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine uz podršku OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

“Vanredne situacije, prouzrokovane klimatskim promjenama, prirodnim nepogodama ili ljudskim aktivnostima, svakodnevno odnose mnogo ljudskih života i na različite načine uništavaju i degradiraju životnu sredinu, uzrokujući veliku materijalnu štetu i gubitke.

Čak i ako nismo u mogućnosti u potpunosti otkloniti rizike, mnogo toga se može uraditi po pitanju izgradnje kapaciteta spremnosti i dobrog planiranja kako bi se u što većoj mjeri smanjila ranjivost svih nas, kazao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić koji je otvorio današnju radionicu sa šefom Misije OSCE u Bosni i Hercegovini ambasadorom Bruce G. Bertonom.

Procjene rizika ili procjene ugroženosti su osnovni dokument za izradu sve ostale planske dokumentacije – programa razvoja i planova i osnova za sve aktivnosti vezane za prevenciju i odgovor na nesreće i katastrofe.

Bosna i Hercegovina je na putu za članstvo u Mehanizmu civilne zaštite EU i ono što je posebno značajno naglasiti je da se trebaju poduzeti aktivnosti kako bi se ujednačio metodološki pristup u izradi procjena rizika u Bosni i Hercegovini i da metodologije prate rješenja koja se primjenju u zemljama EU.

Procjena ugroženosti Bosne i Hercegovine je ključni planski dokument u oblasti zaštite i spašavanja koji predstavlja polaznu osnovu za izradu programa razvoja, planova te aktivnosti vezanih za prevenciju i odgovor na nesreće.

Cilj radionice je inovirati postojeće podatke i osavremeniti predmetni dokument u skladu sa smjernicama Evropske unije i Ujedinjenih nacija koje se odnose na identifikaciju rizika i njihovo upravljanje.

3 FOTO GALERIJA