Najava događaja/aktuelnosti

Priprema priručnika za planiranje, izvedbu i evulaciju vježbi zaštite i spašavanja

27.9.2019

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je bilo domaćin IV radionice u 2019. godini, koja je održana od 23. do 26.9.2019. godine u sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ova radionica posvećena je finaliziranju Priručnika za planiranje, izvedbu i evulaciju vježbi zaštite i spašavanja, koji se preporučuje svim civilnim i odbrambenim institucijama, a koji će biti upotrijebljen za planiranje, izvedbu i evulaciju komandno-štabne vježbe u Bosni i Hercegovini u septembru 2020. godine.

Na radionici su učestvovali: Ministarstvo sigurnosti BiH – Sektor za zaštitu i spašavanje, Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH, FMUP, Crveni krst/križ Brčko Distrikta BiH, Federalni hidromoteorološki zavod, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Zavod za javno zdravstvo FBiH, Federalna uprava civilne zaštite i spašavanja i ekspertni tim iz SAD - Inžinjerijski korpus Američke Vojske (USACE) i Inicijativa CMEP, Nacionalna garda države Maryland i Agencija za upravljanje u vanrednim situacijama države Maryland.   

Naredna radionica planirana je u decembru 2019. godine, koja će istovremeno biti i specifikacijska konferencija za navedenu komandno-štabnu vježbu.  

Nagrada UN-a za javnu službu