Najava događaja/aktuelnosti

Vježba na Aerodromu Banja Luka – rješavanje talačke krize i uklanjanje sumnjivog prtljaga

11.10.2019

Na aerodromu Banja Luka održan je dio vježbe „Brzi odgovor“ a koji se sastojao od pokazne vježbe, talačke krize i ukljanjanja prtljaga ostavljenog na aerodromu koji može biti opasan. Vježba je pokazala dobru saradnju između Ministarstva sigurnosti BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Granične policije Bosne i Hercegovine i Međunarodnog aerodroma Banja Luka.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić i predsjedavajući Državnog komiteta sigurnosti civilnog vazduhoplovstva Bosne i Hercegovine, ocjenjujući provedenu vježbu veoma uspješnom, naglasio je da ova vježba po svom obimu i složenosti maksimalno provjerava spremnost nadležnih agencija za odgovor na krizne situacije.

“To je od nemjerljivog značaja za sve strukture u BiH da kroz ovakve vježbe provjere unutarnje procedure djelovanja, ali i međuinstitucijalnu koordinaciju koja bi bila neophodna u slučaju incidenata. To je najbolji način i da se identifikuju mogući nedostatci i da se na vrijeme otklone. Zahvaljujući ovim provjerama sigurnost naših građana, a posebno putnika je na znatno boljem nivou, kazao je Mektić .

Vježba Brzi odgovor je godišnja provjera osposobljenosti EUFOR-a da izvrši brzo pojačavanje svojih snaga u BiH dijelom svojih rezervnih snaga, koje su u stanju visoke pripravnosti.

 

2 FOTO GALERIJA
Nagrada UN-a za javnu službu