Najava događaja/aktuelnosti

Terenska vježba za korištenje NICS sistema u Brčkom

25.10.2019

Ministarstvo bezbjednosti BiH u saradnji sa Odjeljenjem za javnu bezbjednost Brčko distrikta, a uz podršku Federalne uprave civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine organizira terensku vježbu za korištenje NICS sistema od 28.10. do 31.10.2019. godine na teritoriji Brčkog.

Vježba se održava u skladu sa planom aktivnosti NATO NICS projekta „Napredna regionalna koordinacija u nesrećama“ za 2019. godinu, a predviđen je dolazak oko 100 učesnika.

Za tu namjenu pripremljen je i poseban scenario kako bi se prikazale mogućnosti ovog softvera te način njegove upotrebe u operacijama odgovora na prirodnu ili drugu nesreću, sa posebnim akcentom na saradnju i razmjenu informacija između različitih institucija iz sistema zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini.

Budući da će se vježba održavati na području Brčko distrikta, odnosno u blizini rijeke Save, cilj je da se testiraju i uvježbavaju timovi civilne zaštite i to: tim za spašavanje čamcima, ronilački tim, tim pumpi visokog kapaciteta, tim vodenih barijera, tim za traganje i spašavanje i HBRN tim.

Na vježbi bi učešće uzeli predstavnici Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Federalne uprave civilne zaštite FBiH, Odjeljenja za javnu bezbjednost Brčko distrikta BiH i drugih institucija iz sistema zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini. Pored toga, očekivan je i dolazak posmatrača iz partnerskih zemalja i institucija na projektu: NATO SPS programa, US Department of Homeland Security i MIT – Lincoln Laboratorije iz Sjedinjenih Američkih Država, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, Direktorata za vanredne situacije Crne Gore i Centra za upravljanje krizama Republike Sjeverne Makedonije.

Pozivamo snimatelje, novinare i fotoreportere da prisustvuju dijelu terenske vježbe, u srijedu, 30.10.2019.godine kod mosta na Savi sa početkom u 11 sati.

Datum održavanja: srijeda, 30.10.2019.godine

Trajanje: od 11.00 do 13.00 sati

Lokacija vježbe: Brčko (kod mosta na Savi)
Nagrada UN-a za javnu službu