Saopštenja za javnost

BOSNA I HERCEGOVINA MEĐU 50 UČESNIKA RADIONICE „TEHNOLOŠKE NESREĆE I POŽARI“ U ALBANIJI

14.5.2010

U organizaciji Evropske unije u okviru Programa za prevenciju, pripravnost i odgovor na prirodne i i druge nesreće, u Albaniji je u toku četverodnevna radionica na temu „Tehnološke nesreće i požari“.

U organizaciji Evropske unije u okviru Programa za prevenciju, pripravnost i odgovor na prirodne i i druge nesreće, u Albaniji je u toku četverodnevna radionica na temu „Tehnološke nesreće i požari“.

Lulzim Baša, albanski ministar unutrašnjih poslova, zajedno sa Helmut Lohanom, šefom delegacije Evropske unije u Albaniju, i Saba D'Elia, italijanskim ambasadorom u Tirani su dočekali 50 predstavnika institucija koje se bave civilnom zaštitom iz 14 zemalja Mediterana i Balkana, učesnica u Programu. Među njima je bio i predstavnik Bosne i Hercegovine Željko Dugonjić, šef Operativno –komunikacijskog centra BiH -112 koji će u ime Ministarstva sigurnosti BiH, Sektora za zaštitu i spašavanje učestvovati u radu ove radionice.

Jedan od glavnih ciljeva Programa za prevenciju, pripravnost i odgovor na prirodne i druge nesreće je da se evidentiraju nedavna iskustva zemalja Evrope, Mediterana i Balkana u upravljanju rizicima od katastrofa i razmijene informacije o spremnosti, metodama reagiranja, korištenim alatima i praksama u slučaju nesreća.

Industrijsko zagađenje, otrovni otpad, saobraćajne nesreće, fabričke eksplozije i hemijska izlivanja su tehnološke opasnosti koje prema međunarodnoj bazi podataka predstavljaju osam posto od ukupnog broja nesreća koje su se dogodile na Mediteranu i Balkanu u proteklih 20 godina, a izazvale 650 miliona eura ekonomskih gubitaka i 870 žrtava.

Požari su također u porastu, jer se povećava broj i intenzitet sušnih perioda usljed klimatskih promjena. Stoga, potreba da se razviju aktivnosti prevencije i jačanja kapaciteta za zaštitu od požara, naročito kroz saradnju između zemalja, postaje sve više izražena.

Učesnicima radionice će se pružiti mogućnost da uče i uporede pristupe, alate i metode za pravilno upravljanje rizikom tehnoloških nesreća i požara koji dovode do sve više gubitaka i šteta.

Oni će također imati priliku upoznati se sa postojećim dobrim praksama i instrumentima za upravljanje tim rizicima u Evropskoj uniji, zemljama Mediterana i Balkana kako bi bili u stanju identificirati izazove i prioritete za akciju  i bolje iskoristiti mogućnosti regionalne saradnje među zemljama Mediterana i Evropske unije.

Nagrada UN-a za javnu službu