Saopštenja za javnost

Obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa

12.10.2018

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa (eng. International Day for Disaster Reduction - IDDR) obilježava se svakog 13. oktobra. IDDR predstavlja globalnu platformu za povećanje svijesti, razmjenjivanje znanja i poticanje aktivnosti na promovisanju Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa za period 2015 – 2030., globalne kulture sigurnosti i smanjivanja rizika od katastrofa, uključujući njihovo sprječavanje, ublažavanje i pripremljenost.
Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa (eng. International Day for Disaster Reduction - IDDR) obilježava se svakog 13. oktobra. IDDR predstavlja globalnu platformu za povećanje svijesti, razmjenjivanje znanja i poticanje aktivnosti na promovisanju Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa za period 2015 – 2030., globalne kulture sigurnosti i smanjivanja rizika od katastrofa, uključujući njihovo sprječavanje, ublažavanje i pripremljenost. Sendai okvir, koji ima 4 prioriteta i 7 ciljeva je međunarodni dokument globalnog karaktera koji je usvojilo 187 zemalja članica Ujedinjenih nacija na Svjetskoj konferenciji koja je održana u periodu od 14. – 18. marta 2015. godine u Sendaiju u Japanu koji je prihvatila Generalna skupština UN-a. Među državama koje su na konferenciji prihvatile Sendai okvir je i Bosna i Hercegovina. Ovogodišnji fokus IDDR-a usmjeren je na cilj C, koji je vezan za smanjenje ekonomskih gubitaka uslovljenih nesrećama i katastrofama. 

U proteklih dvadeset godina je na globalnom nivou usljed nesraća i katastrofa, preko 1.35 miliona ljudi izgubilo živote kao rezultat ranjivosti i izloženosti prirodnim opasnostima, preko 4 miliona ljudi je bilo raseljeno i ostavljeno bez domova, povrijeđeno ili u potrazi za pomoći, prouzrokujući US $314 milijarde direktne štete a procjenjuje se da su ekonomski gubici mnogo veći. Izvještaja UNISDR-a pod nazivom “Ekonomski gubici, siromaštvo i katastrofe 1998-2017”, navodi da gubici uzrokovani katastrofama više pogađaju zemlje sa niskim i nižim srednjim dohotkom i na taj način najviše pogađaju ranjivu populaciju, uključujući žene i djecu, lica sa invaliditetom i starije osobe. 

Koncept smanjenja rizika od katastrofa (eng. Disaster Risk Reduction – DRR) je od izuzetne važnosti za Bosnu i Hercegovinu, čija je ranjivost na nesreće i katastrofe svakodnevno prisutna a naročito je došla do izražaja tokom 2014. godine, kada je osim gubitka ljudskih života nastala velika materijalna šteta ostavivši neizbrisivi trag na održivi razvoj zemlje. Nažalost, Bosna i Hercegovina je još uvijek izložena brojnim rizicima od katastrofa. Procjene rizika pokazuju da skoro 500.000 ljudi živi u područjima izloženim rizicima od katastrofa, daje 91 opština značajno izložena opasnostima od poplava i klizišta. To je pokazatelj da posljedice nesreća i katastrofa značajno usporavaju napore Bosne i Hercegovine za postizanje Ciljeva održivog razvoja i ograničavaju mogućnosti investiranja u zdravstvo, obrazovanje, socijalnu zaštitu i druge važne javne potrebe. 

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim državnim i entitetskim institucijama, partnerskim međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijima, kroz više regionalnih i bilateralinih projekata poduzima različite aktivnosti na smanjenju rizika od mogućih katastrofa i poboljšanju pripremljenosti za odgovor na nesreće kako bi se sprječili ili smanjili budući gubici od katastrofa i kako bi koncept smanjenja rizika od katastrofa bio integrisan u sve društvene i ekonomske sektore za stvaranje sigurnijeg i prosperitetnijeg okruženja za sve građane Bosne i Hercegovine. 

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa će Zgrada prijateljstva Grčke i Bosne i Hercegovine - zgrada Vijeća ministara BiH, večeras biti osvijetljena natpisom „DRR“ u cilju podizanja svijesti javnosti o značaju koncepta smanjenja rizika od katastrofa i potrebe dosljedne implementacije Sendai okvira.
Nagrada UN-a za javnu službu