Saopštenja za javnost

Kurs za UN policiju završilo 35 polaznika

12.10.2018

Tokom protekle dvije sedmice PSOTC je sproveo akreditovani Kurs za UN policiju kao zajednički projekat između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva odbrane BiH. Kurs je integrisan sa kursom za vojne promatrače u mirovnim misijama UN-a koji je iskazao pune multiagencijske kapacitete u kombinaciji vojne i policijske komponente.
Tokom protekle dvije sedmice PSOTC je sproveo akreditovani Kurs za UN policiju kao zajednički projekat između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva odbrane BiH. Kurs je integrisan sa kursom za vojne promatrače u mirovnim misijama UN-a koji je iskazao pune multiagencijske kapacitete u kombinaciji vojne i policijske komponente. Kurs za UN policiju ispunio je svoj cilj i ispunjeni su standardi kursa, gdje su svi učesnici stekli znanje koje će im pomoći kao budućim mirovnim snagama.

Ceremonija zatvaranja UNPOC-a održana je 12. oktobra 2018. godine, na kojoj su prisustvovali Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Mirsad Vilić, šefica Odjela za međunarodnu saradnju u Ministarstvu sigurnosti BiH Ankica Tomić, komandant KOiD-a brigadir Slaven Blavicki, načelnica štaba PSOTC-a pukovnica Odeta Tipurić i načelnik odjeljenja za obuku i edukaciju u PSOTC-u pukovnik Goran Stokić.

Kao što je pomenuto u govorima tokom svečanosti, BiH je već dugo vremena bila ne samo korisnik i primalac međunarodne civilne i vojne podrške, već i aktivan učesnik u stvaranju međunarodne sigurnosti sa više od 15 godina iskustva u mirovnim misijama.

Sveukupno 35 polaznika, policajaca iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Estonije, Makedonije, R. Slovenije i Srbije uspješno je završilo obuku. Pored pripadnika PSOTC-a i instruktora iz različitih policijskih agencija iz Bosne i Hercegovine, kurs je podržao i instruktor iz Republike Slovenije. Shodno postignutim rezultatima tokom kursa, samostalni inspektor Darko Davidović, proglašen je najboljim studentom.

2 FOTO GALERIJA
Nagrada UN-a za javnu službu