Saopštenja za javnost

Zajednički sastanak MARRI mreže: Upravljanje granicom, azilom, trgovina ljudima i readmisija

9.11.2018

"Deset hiljada ilegalnih migranata mora da ide tamo gde su počeli svoje putovanje", izjavio je direktor MARRI regionalnog centra Saško Kocev, 8. novembra 2018, a u Budvi, Crna Gora. "Readmisija znači da državljani koji su neregularno ušli druge zemlje bez prava da ostanu moraju biti vraćeni njihovim matičnim zemljama ili u zemlje njihovog poslednjeg prebivališta".
21.413 migranata i izbeglica su stigle u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Albaniju u 2018., skoro 10 puta više od ukupnih godišnjih dolazaka prijavljenih u sve tri zemlje u 2017. Prema IOM-u, na kraju septembra 2018. godine, prijavljeno je da dodatnih 6.660 osoba koje boravi u različitim zemljama na zapadno Balkanskoj ruti.

Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbeglice (MARRI), pod predsjedništvom Bosne i Hercegovine, bila je domaćin sastanka gdje su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija, Crna Gora i Srbija odlučile da revitalizuju readmisijsku mrežu između sebe i između zemalja Zapadnog Balkana i EU.

Domaći i međunarodni eksperti iz Zapadnog Balkana, Bugarske, Rumunije i Moldavije okupili su se bi razmotrili upravljanje granicom, azilom, trgovinom ljudima i readmisiji. Složili su se da intenziviraju i prošire svoje profesionalne mreže i pozvali na hitno potrebnu pomoć od EU, IOM-a i prijateljskih evropskih vlada, kao što su Švajcarska i Lihtenštajn, skandinavskih zemalja, Nemačke, Italije, Velike Britanije i drugih.

 "Novi ugovori o readmisiji trebalo bi da budu potpisani sa zemljama porijekla ilegalnih imigranata, kao što su Bliski i Srednji Istok i Severna Afrika", zalaže se Kocev iz MARRI-ja.

"MARRI pažljivo prati trenutne izazove. Zapadni Balkan i EU moraju sarađivati mnogo bliže nego ikada ranije. Sa bilateralnom i međunarodnom podrškom, želimo da budemo spremni. "
"Svaka pomoć je dobrodošla i potrebna; migracija je nacionalni, regionalni i globalni izazov ".
Bosna i Hercegovina, kao zamlja predsjedavajuća MARRI-ja, kroz Ministarstva sigurnosti takođe kao hitan prioritet vidi uspešnu implementaciju Sporazuma o readmisiji. Pomoćnik ministra u Sektoru za azil Marijan Baotić, pomoćnik direktora Granične policije Slobodan Krstić i šef kabineta Službe za poslove sa strancima Branislav Mojević, prisustvovali su sastanku u ime Ministarstva.

Sastanak je organizovan u okviru BORDAIRPOL II, a projekat je podržan od strane Švajcarskog državnog sekretarijata za migracije (SEM).

2 FOTO GALERIJA
Nagrada UN-a za javnu službu