Saopštenja za javnost

Zamjenik Krešić na Salzburg forumu u Bratislavi

29.11.2018

Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić učestvovao je na ministarskoj konferenciji Salzburg foruma u Bratislavi, na kojim je razgovarano o migracijama i borbi protiv krijumčarenja i trgovine drogom, oružjem i opojnim drogama.

Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić učestvovao je na ministarskoj konferenciji Salzburg foruma u Bratislavi, na kojim je razgovarano o migracijama i borbi protiv krijumčarenja i trgovine drogom, oružjem i opojnim drogama.

Krešić je naglasio da trenutna situacija pokazuje kao je pitanje migracija i dalje aktuelan sigurnosni izazov koji zahtijeva sinergiju svih strana u sektoru sigurnosti kako unutar države, tako i na regionalnom, odnosno evropskom nivou.

Naglasio je da je od početka godine Bosna i Hercegovina suočena sa pojačanim migrantskim pritiskom, a istovremeno je otežano provođenje sporazuma o readmisiji sa Srbijom, kao i sa Crnom Gorom.

Krešić je iskazao neophodnost tehničke, materijalne i financijske podrške za upravljanje migrantskom situacijom u BiH, prije svega za uspostavu i funkcioniranje smještajnih kapaciteta, osiguranje ishrane i drugih potreba migranata, jačanje kapaciteta tijela u sektoru migracija i azil, te nabavku specijalističke opreme za Graničnu policiju BiH.

Krešić je upoznao prisutne ministre sa trenutnom situaciijom te mjerama koje BiH poduzima u borbi protiv organiziranog kriminala.

Imajući u vidu dinamičnost i promjenljivost složenih sigurnosnih izazova, kao što su organizirani kriminal u formi krijumčarenja i trgovine drogom, oružjem i ljudima, pravovremena razmjena informacija je ključna pretpostavka za efikasnu borbu protiv ovih sigurnosnih izazova, kazao je zamjenik Krešić.