Saopštenja za javnost

Ministar Mektić na konferenciji u Parizu – borba protiv ilegalne trgovine oružjem

11.12.2018

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić učestvuje na ministarskoj konferenciji u Parizu o rješavanju problema malog i lakog naoružanja na Zapadnom Balkanu.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić učestvuje na ministarskoj konferenciji u Parizu o rješavanju problema malog i lakog naoružanja na Zapadnom Balkanu. 

Radi se o inicijativi koju su prošle godine pokrenule Njemačka i Francuska, s ciljem podrške zemljama regiona u borbi protiv ilegalne trgovine i poboljšanja kontrole posjedovanja naoružanja. Ministri su razmatrali prioritete rada i mogućnosti za unaprijeđenje saradnje u ovoj oblasti. 

Ministar Mektić je istakao da je ovo pitanje visoko na sigurnosnoj agendi Bosne i Hercegovine, naglasivši da smo svjesni prijetnji i novih oblika kriminalnih aktivnosti povezanih sa oružjem kako u regionu tako i u zemljama članicama EU. 

“BiH ima zaokružen zakonodavni i strateški okvir u oblasti kontrole malog i lakog naoružanja i kontinuirano prati najnovije standarde i propise EU u ovoj oblasti. Jedna smo od rijetkih država u regionu koja već duži niz godina ima strategiju i akcioni plan za kontrolu naoružanja i Koordinacioni odbor koji nadzire provođenje zacrtanih mjera”, kazao je Mektić. 

Konstatovano je da je zbog veće potražnje na crnom tržištu u zemljama EU, intenzivirana nelegalna nabavka i prodaja naoružanja u regionu, pa i BiH. 

“Zbog toga je od ključnog značaja unaprijeđenje saradnje sa međunarodnim i agencijama EU te bilateralna saradnja sa zemljama ragiona”, dodao je Mektić. 

BiH je napravila listu prioriteta koje uključuju usklađivanje zakonodavstva sa EU, jačanje kapaciteta policija u borbi protiv ilegalne trgovine oružjem, nastavak uništavanja nelegalnog oružja…. Mektić je naglasio da je u protekle dvije godine prikupljeno i uništeno 13.000 komada oružja što je značajno povećanje u odnosu na raniji period.
Nagrada UN-a za javnu službu