Saopštenja za javnost

Sastanak Operativnog štaba za pitanje migracija u BiH

11.2.2019

Operativni štab za pitanje migracija u BiH na današnjem sastanku u Sarajevu razmatrao je trenutnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju te plan za djelovanje nadležnih institucija u narednom periodu.

Operativni štab za pitanje migracija u BiH na današnjem sastanku u Sarajevu razmatrao je trenutnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju te plan za djelovanje nadležnih institucija u narednom periodu. 

Zbog vremenskih uslova, priliv migranata je značajno smanjen i od početka godine registrirano je novih 1.045 migranata. Ukupno na teritoriji BiH trenutno se nalazi oko 3.900 migranata i svi su smješteni u sedam prihvatnih centara u Bihaću, Sarajevu, Mostaru, Cazinu i Velikoj Kladuši.   

Predsjedavajući Štaba Dragan Mektić je upoznao prisutne da je u toku provođenje procedure preuzimanja na upravljanje prihvatnih centara u Bihaću (Bira i bivši Đački dom) od strane Službe za poslove sa strancima BiH.

S obzirom da je na proljeće moguće povećanje broja migranata, jedan od prioriteta je bolja kontrola i upravljanje migracijama unutar BiH kako se ne bi preopteretili smještajni kapaciteti za migrante na području USK. Također, dogovoreno je da se osobe koje su sklone vršenju krivičnih djela, izmještaju u Imigracioni centar u Lukavici.

U ovoj godini iz IPA fondova dva miliona eura namjenjeno je za podršku i opremanje sigurnosnih agencija u BiH. Troškove smještaja, ishrane i liječenja migranata EU će finansirati preko međunarodnih organizacija u iznosu od 11 miliona eura.

Glavni prioritet i u narednom periodu bit će jačanje kontrole istočne granice BiH kako bi se smanjio broj ulazaka ilegalnih migranata. Granična policija BiH će u narednom periodu biti popunjena sa 100 novih policajaca, a uskoro će u funkciji biti i deset čamaca za patroliranje na rijeci Savi i Drini.

Osim članova Štaba koji čine predstavnici svih nadležnih institucija sa nivoa BiH i entiteta, današnjem sastanku je prisustvovao je i komesar policije USK Mujo Koričić.
Nagrada UN-a za javnu službu