Saopštenja za javnost

Ministarstvo sigurnosti BiH zatražilo pripravnost u slučaju obilnijih padavina i eventualnih poplava

10.5.2019

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine obavjestilo je nadležne institucije iz sistema zaštite i spašavanja u BiH te međunarodne partnere o najavljenim nepovoljnim hidrometeorološkim prilikama u BiH, odnosno padavinama koje bi mogle izazvati poplave u našoj zemlji, te zatražilo da budu pripravni u slučaju da bude potrebe za angažiranje dodatnih snaga za pružanje pomoći službama civilne zaštite.

Obavjest je upućena Ministarstvu odbrane BiH, ukoliko se iskaže potreba za angažovanje letjelica i pripadnika oružanih snaga BiH, kao i Centru za koordinaciju odgovora na vanredne situacije Evropske komisije  u slučaju potrebe za međunarodnu pomoć.

Također, na današnjem sastanku u Sektoru za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti BiH zatraženo je inteziviranje razmjene informacija sa drugim nadležnim institucijama u BiH u cilju praćenja situacije na terenu i pripreme pravovremenog odgovora, kao i rad Operativno-komunikacijskog centra BiH 112, koji je spreman da u slučaju zahtjeva sa terena izvrši neophodnu koordinaciju u slanju pomoći ugroženim područjima.
Nagrada UN-a za javnu službu