Saopštenja za javnost

Operativni štab za pitanja migracija u BiH razmatrao plan za efikasnije upravljanje migracijama

26.9.2019

Operativni štab za pitanja migracija u BiH, kojim je predsjedavao ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, razmatrao je danas u Sarajevu plan mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH.

Na sastanku je razmotren dio pristiglih primjedbi i sugestija, te je za iduću sedmicu najavljen nastavak sjednice kada se očekuje finaliziranje ovog dokumenta koji će biti upućen u dalju proceduru prema Vijeću ministara BiH.

Ovaj plan definira prioritete i aktivnosti koje je potrebno realizovati u narednom periodu, kao i iznos potrebnih dodatnih finansijskih sredstava kako bi se efikasnije upravljalo migrantskom situacijom.

Članovi Operativnog štaba danas su održali sastanak i sa specijalnim izvjestiocem UN-a za ljudska prava migranata Felipe Gonzales Moralesom, kojem je prezentirana trenutna sitacija, izazovi kao i plan budućeg djelovanja institucija BiH u ovoj oblasti.

Specijalni izvjestilac Morales u narednom periodu posjetit će i prihvatne centre za migrante te druge nadležne institucije, nakon čega će sačiniti izvještaj o migrantskoj situaciji u BiH koji će biti dostavljen Vijeću sigurnosti UN-a.

Pozitivno je ocijenjeno opredjeljenje institucija BiH da pitanje migracija u BiH posmatraju sa humanitarnog aspekta, i u skladu sa mogućnostima, pruže zaštitu migrantima tokom boravka u BiH.  

2 FOTO GALERIJA
 
Nagrada UN-a za javnu službu