Saopštenja za javnost

Mektić i Bonelli razgovarali o migrantskoj situaciji u BiH

31.10.2019

Migrantska situacija i rješavanje problema smještaja, humanitarne i zdravstvene zaštite migranata koji se nalaze u BiH, bila je tema današnjeg sastanka ministra Dragana Mektića i vršiteljice dužnosti regionalne predstavnice UNHCR-a Francesce Bonelli.   

Ministar Mektić je upoznao Bonelli sa trenutnim aktivnostima i planovima za rješavanje ove složene situacije, istakavši da u ovom trenutku najveći izazov predstavlja pronalaženje adekvatne lokacije za izgradnju prihvatnih centara i zbrinjavanje migranata.

Posebno je istakao činjenicu da dolaze hladniji dani, te da je potrebno osigurati adekvatan smještaj za osobe koje trenutno borave u improviziranim i neadekvatnim kampovima.

Govoreći o budućim aktivnostima UNHCR-a, Bonelli je istakla da očekuje nastvak saradnje i partnerstva sa Ministarstvom sigurnosti u realizaciji zajedničkih projekata i zaštiti najugroženijih kategorija stanovništva.

 

Nagrada UN-a za javnu službu