Saopštenja za javnost

Uništena oduzeta opojna droga

26.12.2019

Komisija za uništavanje opojnih droga pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, uz podršku Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja Federalne uprave policije, izvršila je u ponedjeljak 23. decembra 2019. godine uništavanje oduzete opojne droge prema naredbama sudova iz Tuzlanskog kantona u više od 1.300 predmeta.

Navedene aktivnosti provedene su u skladu sa odredbama Pravilnika o čuvanju i uništavanju oduzete opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora.

Tom prilikom je u pećima firme B.S.I. iz Jajca uništena opojna droga koja je zaplijenjena i oduzeta prilikom kriminalističkih istraga, a čija se ulična vrijednost procjenjuje na oko milion konvertibilnih maraka.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine još jednom izražava zahvalnost menadžmentu i radnicima firme B.S.I. d.o.o. iz Jajca u čijim pećima je uništena oduzeta opojna droga. 

 

 
Nagrada UN-a za javnu službu