Saopštenja za javnost

Radionica o pružanju pomoći migrantima koji se nalaze van prihvatnih centara u BiH

5.10.2021

Preuzimanjem upravljanja migracijama od strane države, slijedeći veoma bitan korak je uspostavljanje jedinstvenog sistema i procedura za postupanje sa migrantima u pokretu koji se nalaze u Bosni i Hercegovini.

Istaknuto je to na današnjoj radionici o pružanju pomoći migrantima koji se nalaze van prihvatnih centara u BiH, u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH, Službe za poslove sa strancima i uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM).  

Saša Kecman iz Ministarstva sigurnosti BiH je naglasio da je cilj uspostava sistema upravljanja migracijama, pri čemu će partnerske organizacije imati pristup svim lokacijama gdje se nalaze migranti, uz istovremeno pridržavanje procedura definiranih od strane države. Na taj način Ministarstvo sigurnosti BiH primarno želi poboljšati sigurnosne uslove na terenu, ali i humanitarno zbrinjavanje migranata, posebno ugroženih kategorija koji se nalaze u BiH. U cilju poboljšanja djelovanja i primjeme jedinstvenog sistema cijeloj teritoriji BiH, imenovan je i koordinator za aktivnosti vezanih za migrante koji se nalaze van privremenih prihvatnih centara.

Dražen Rozić iz IOM je naglasio da će finaliziranje procedura za postupanje sa migrantima biti veoma korisno za budući rad kako ne bi dolazilo do preklapanja između različitih organizacija.

Na radionici su definirane procedure postupanja sa migrantima od upućivanja na smještaj, pružanja ljekarske pomoći, traženja azila, pomoći žrtvama rodno zasnovanog nasilja, potencijalnim žrtvama trgovine ljudima i maloljetnicima bez pratnje.