Saopštenja za javnost

BEZVIZNI REŽIM ZA ZEMLJE ŠENGENA

19.11.2010

KAKO DA PUTUJEM BEZ VIZA? Od 15.12.2010. godine svim građanima Bosne i Hercegovine koji posjeduju važeći biometrijski pasoš neće trebati vize za ulazak u zemlje Šengena


Kako da putujem bez viza?

Od 15.12.2010. godine svim građanima Bosne i Hercegovine koji posjeduju važeći biometrijski pasoš neće trebati vize za ulazak u zemlje Šengena.

Bezvizni režim isključivo važi za kratkoročna putovanja i stoga vam ne omogućava trajni boravak ili zaposlenje u bilo kojoj od zemalja Šengena.Često postavljana pitanja vezana za bezvizni režim putovanja u zemlje Šengena za državljane Bosne i Hercegovine


U koje zemlje mogu putovati bez vize?

Zemlje Šengena i Evropske unije u koje je moguće putovati bez vize su:

Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Island , Italija, Kipar, Latvija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švicarska.

                                                      

Građani Bosne i Hercegovine i dalje će trebati vize za ulazak u Veliku Britaniju i Irsku, jer su ove dvije zemlje izvan Šengen zone.

Šta ukoliko ne posjedujem novi biometrijski pasoš?

Putovanje bez vize u zemlje Šengena nije moguće sa starim pasošima, koji nisu biometrijski. Ukoliko posjedujete stari pasoš, i dalje možete nakon 15.12.2010. godine putovati s njim, ali vam je za ulazak u zemlju Šengena u koju putujete potrebna viza.

Šta znači da bezvizni režim važi samo za kratkoročna putovanja?

Bezvizni režim omogućava vam da u zemljama Šengena provedete najviše 90 dana tokom 6 mjeseci.

Šestomjesečni periodi računaju se od dana prvog ulaska u zemlje Šengena. Naprimjer, ukoliko je vaš prvi ulazak bio 1. februara, onda možete, tokom narednih 6 mjeseci, sve do 31. jula, provesti ukupno 90 dana u zemljama Šengena. 

Ovih 90 dana možete iskoristiti tokom jedne posjete ili u sklopu više putovanja, ali je bitno da vodite računa o broju dana koje ste proveli u zemljama Šengena. Važno je da nakon 90 dana boravka obavezno napustite zonu Šengena sve dok ne prođe period od 6 mjeseci od vašeg prvog ulaska. Kada tih 6 mjeseci prođe, tada za vas počinje naredni šestomjesečni ciklus u kojem ponovo možete provesti 90 dana u zemljama Šengena.

Šta ukoliko trebam boraviti u nekoj od zemalja duže od 90 dana?

Boravak bez vize duži od 90 dana ilegalan je i može rezultirati trajnom zabranom ulaska u zemlje Šengena. Samo uz odgovarajuću dugoročnu vizu, boravišnu ili radnu dozvolu moguće je trajno boraviti u nekoj od zemalja Šengena.

Dakle, ako želite da boravite u zemljama Šengena duže od 90 dana u periodu od 6 mjeseci, obratite se ambasadi ili konzularnom predstavništvu države u kojoj želite boraviti kako biste dobili informacije o mogućnostima produženog boravka.

Postoje li još neki uslovi za ulazak u zemlje Šengena bez vize?

Osim što trebate posjedovati biometrijski pasoš i poštovati ograničenja u dužini boravka, ne postoje drugi posebni uslovi za ulazak u zemlje Šengena.

Generalni uslovi za ulazak u zemlje Šengena za građane koji nisu državljani Evropske unije ostaju na snazi, tako da pojedinačne granične službe mogu od vas zahtijevati dokaz o posjedovanju novčanih sredstava za boravak u toj zemlji ili informaciju o adresi na kojoj ćete odsjesti.

Također, granične službe imaju pravo odbiti ulazak onim građanima za koje smatraju da su prijetnja javnom redu, zdravlju ili međunarodnoj sigurnosti, za vise informacija obratite se na adresu glasnogovornik@msb.gov.ba

Brošuru za putovanje bez vize u zemlje Šengena možete pogledati ovdje.