Saopštenja za javnost

Predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH učestvuju na trodnevnoj radionici u Rimu na temu "Procjena rizika i mapiranje kroz Geografski informacioni sistem"

10.5.2011

Danas u Rimu počinje trodnevna radionica na temu: "Procjena rizika i mapiranje kroz Geografski informacioni sistem"

Danas u Rimu počinje trodnevna radionica na temu: "Procjena rizika i mapiranje kroz Geografski informacioni sistem" na kojoj među 28 stručnjaka iz institucija nadležnih za civilnu zaštitu 14 mediteranskih i balkanskih zemalja iz oblasti upravljanja informacijama vezanim za rizik od katastrofa učestvuju predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Sektora za zaštitu i spašavanje, Branislav Kulina i Leo Tvrtković, vođe smjene u Operativno-komunikacijskom centru BiH – 112.

 

Radionica je u organizaciji Italijanskog Odjeljenja za civilnu zaštitu sazvana s ciljem upoznavanja načina korištenja i daljeg razvijanja Atlasa rizika kroz program prevencije, pripravnosti i odgovora na prirodne i vještački izazvane katastrofe (PPRD Jug) .

 

Atlas je prvi regionalni alat za procjenu rizika od katastrofa i mapiranje i pokriva mediteranske obalske zemalje van Evropske unije. Dizajniran je da podrži vlasti nadležne za civilnu zaštitu u planiranju prevencije i pripravnosti za smanjenje efekata eventualnih prirodnih i vještački izazvanih katastrofa na stanovništvo, infrastrukturu i imovinu. 


Evropska unija finansira program prevencije, pripravnosti i odgovora na prirodne i vještački izazvane katastrofe (PPRD Jug) koji među svojim ciljevima ima promociju politika ublažavanja rizika i akcija spremnosti za katastrofe u regionu Mediterana. Ovaj zadatak zahtjeva identifikaciju i rangiranje oblasti, zajednica i infrastrukture visokog rizika. Dostupnost i prikaz nivoa rizika od katastrofa na mapi rizika omogućava lakšu razmjenu informacija i efikasniju raspoloživost mjera za upravljanje rizikom za donosioce odluka.

Iz tih razloga, PPRD Jug je razvio Regionalni atlas rizika na osnovu Geografskih informacionih sistema (GIS) koji su dostupni na Internetu (www.euromedcp.eu  kliknite na Atlas rizika). Atlas ilustruje rasprostranjenost rizika od zemljotresa, poplava i klizišta sa kojim se PPRD Jug partnerske zemalje suočavaju, kao i podatke o stanovništvu i ključnoj infrastrukturi izloženoj riziku. GIS je informacioni sistem koji objedinjuje kartografiju i tehnologije baze podataka. On pohranjuje, analizira i daje podatke i informacije koje su povezane sa lokacijama, omogućavajući korisnicima da predstave ove podatke kroz tematske karte. 

Radionica u Rimu je nastavak prvog PPRD Jug treninga "Geografski informacioni sistemi za civilnu zaštitu", organiziranog u martu 2010. godine tokom kojeg su predstavnici zemalja učesnica imali priliku naučiti opće principe upravljanja informacijama o riziku i korištenje PPRD Jug Regionalnog  Atlasa rizika. 

Tokom održavanja radionice polaznici će biti upoznati sa načinom pravilnog razmatranja različitih faktora koji određuju rizik u procjeni rizika od katastrofa. Oni će također moći naučiti kako da izračunaju pokazatelje ugroženosti, sakupljaju i usklađuju informacije o opasnostima, izloženosti, osjetljivosti i otpornosti iz međunarodnih i nacionalnih izvora i načine da informacije o riziku ubace na mapu koristeći Geografski informacioni sistem. 

Nagrada UN-a za javnu službu