Podzakonski akti

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBRADE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA KRETANjE NAORUŽANJA KAO I OBIMU PROVJERE ZAHTJEVA Službeni glasnik BiH br. 95/16

23.11.2017