Odluke

Odluka o izmjeni odluke o odobravanju privremenog otvaranja međunarodnog graničnog prelaza u vazdušnom saobraćaju za promet putnika - Aerodrom Tuzla, radi odlaska državljana Bosne i Hercegovine na rad u Kraljevinu Belgiju

13.5.2020
Nagrada UN-a za javnu službu