Odluke

Odluka o odobravanju privremenog otvaranja međunarodnog graničnog prelaza u vazdušnom saobraćaju za promet putnika - Aerodrom Banja Luka, radi odlaska državljana Bosne i Hercegovine na rad u Republiku Armeniju

13.5.2020
Nagrada UN-a za javnu službu