Arhiva

JAVNI POZIV

22.5.2010

za izbor nevladinih organizacija koje će potpisati Protokol o saradnji sa Ministarstvom sigurnosti o osiguranju adekvatnog i sigurnog smještaja i zbrinjavanja stranaca žrtava trgovine ljudima u BiH

Na osnovu člana 56. stav (1) Zakona o ketanju i boravku stranaca i azilu („Službeni glasnik BiH“, broj 36/08) i člana 15. stav (2) Pravilnika o zaštiti stranaca žrtava trgovine ljudima („Službeni glasnik BiH“, broj 90/08), Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine objavljuje

JAVNI POZIV

 

za izbor nevladinih organizacija koje će potpisati

Protokol o saradnji sa Ministarstvom sigurnosti o osiguranju adekvatnog i sigurnog smještaja i zbrinjavanja stranaca žrtava trgovine ljudima u BiH

 

 

Ministarstvo sigurnosti poziva nevladine organizacije (NVO), čija je djelatnost usmjerena na osiguranje smještaja, pomoći i zaštite stranaca žrtava trgovine ljudima, da podnesu prijavu za izbor nevladinih organizacija koje osiguravaju adekvatan i siguran smještaj i zbrinjavanje stranaca žrtava trgovine ljudima.

Nevladine organizacije su dužne priložiti:

-          popunjen obrazac prijave;

-          ovjerenu kopiju rješenja o registraciji NVO sa naznakom djelatnosti koju obavlja, identifikacijski broj (ID broj) i ugovor o otvaranju transakcijskog računa s bankom.

Prijave na Javni poziv se podnose isključivo na sljedećem obrascu

Ispunjen obrazac sa svom dodatnom dokumentacijom mora biti dostavljen u zatvorenoj koverti preporučenom poštom na sljedeću adresu:

 

Ministarstvo sigurnosti BiH

Trg BiH br.3

71 000 Sarajevo

sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za izbor NVO“.

Rok za dostavu prijava je 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Komisija za izbor nevladinih organizacija koje osiguravaju adekvatan i siguran smještaj i zbrinjavanje stranaca žrtava trgovine ljudima u BiH zadržava pravo da putem Ministarstva sigurnosti BiH provjeri podatke prezentovane u prijavama.

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti na broj telefona Ministarstva sigurnosti: 033/492-481.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.