Sporazumi

Memorandum o Razumijevanju (MoR) o ostvarivanju koordinirane saradnje u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nesreća između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Društva Crvenog krsta/križa BiH

19.1.2010