Ministarstvo sigurnosti BiH

Arhiva galerija fotografija

 • Picture 0

  Potpisivanje Sporazuma o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Budva, 07.09.2007. god_07.09.2007.

 • Picture 1

  Predstavnici BiH na kursu «Upravljanje u katastrofama i pripravnost u zemljama jugoistočne Evrope, Kobe, Japan, 28.07-12.08.2007. god

 • Picture 2

  Donirana vatrogasna i informatička oprema Vlade Kraljevine Danske Ministarstvu sigurnosti BiH, Sarajevo, 09.08.2007. god_09.08.2007.

 • Picture 3

  Učesnici tehničkog sastanka Vijeća jugoistočne Evrope za civilno-vojno planiranje u vanrednim situacijama, Sarajevo, 11-14.06.2007. god

 • Picture 4

  Delegacija Ministarstva sigurnosti BiH u posjeti Euro-atlanskom centru, Brisel, 31.05-02.06.2007. god

 • Picture 5

  Predstavnici BiH na Međunarodnoj vježbi «IDASSA 2007», Biograd na moru, Hrvatska, 21-24.05.2007. god

 • Picture 6

  Pripremna vježba terenske jedinice Društva Crvenog krsta/križa BiH predučešće u međunarodnoj vježbi «IDASSA-2007», Hadžići, 16.05.2007. god

 • Picture 7

  Regionalni seminar «Analiza rizika i ugroženosti», Sarajevo, 11-13.04.2007. god

 • Picture 8

  Potpisivanje Dokumenta «Standardni operativni postupak o pružanju prekogranične pomoći u gašenju požara otvorenog prostora ...

 • Picture 9

  Delegacija BiH na 1. sastanku Vijeća za civilno vojno planiranje, Zagreb, 2004. god